Pałac Dąbroszyn Gm Witnica woj. Lubuskie

"Pałac został wzniesiony w latach 80. XVII wieku w stylu barokowym. Budowla otrzyma­ła formę prostopadłościenną, dwukondygnacyjną, z wysokim dachem dwuspadowym, o dwóch narożnych ryzalitach. Obiekt został wzniesiony w technice tradycyjnej z cegły ce­ramicznej na zaprawie wapiennej, o tynkowanych elewacjach. Ponad wejściem głównym umieszczono herb rodziny von Schöning. Elementem wystroju barokowej rezydencji są za­chowane w kilku pomieszczeniach parteru barokowe dekoracje sztukatorskie, wykonane prawdopodobnie przez artystów saksońskich – braci Rust zw. Berlińczykami.Ostateczny kształt budowla uzyskała poprzez przebudowę w stylu neogotyckim w 1851 roku, prawdopodobnie według projektu Georga Friedricha Hitziga. Ten znany berliński architekt był autorem szeregu realizacji architektonicznych wykonanych na zamówienie Hermanna von Schwerina, ówczesnego właściciela dóbr dąbroszyńskich. W trakcie prze­budowy pałacu zmieniono częściowo układ pomieszczeń, skrócono ryzality oraz nadbu­dowano trzecią kondygnację z przeznaczeniem na mieszkania dla służby. Bryłę pałacu na­kryto niskim dachem czterospadowym ukrytym za krenelażem. Elewacje ukształtowano w sposób rytmiczny i symetryczny z prostokątnymi otworami okiennymi z opaskami, gzymsem cokołowym, podokiennym i koronującym. Bryłę zaakcentowano w narożnikach sterczynami. Z tego okresu zachowała się też stolarka okienna i drzwiowa."
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Pow. użytkowa to 1910 m2
Kubatura to 13 375 m3
Park – pow. działki- 5,39 ha.

Pałac po częściowym remoncie i adaptacji przeznaczony na usługi hotelowe.
W pałacu wiele oryginalnego wystroju.
Pałac doskonale nadaje się na: hotel, ośrodek konferencyjny.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com