Dwór w Strużynie- Kaszówka, gm. Przeworno, woj. Dolnośląskie

Dwór wzniesiony został w 1673 r. To dwukondygnacyjny obiekt posadowiony na rzucie prostokąta o zwartej bryle, z częściowym podpiwniczeniem i użytkowym poddaszem nakrytym dachem płaskim. Prostą bryłę urozmaica XVII-wieczny portal z późnorenesansową attyką w formie jaskółczego ogona i narożne wieżyczki. Na elewacji frontowej, powyżej portalu, na osi umieszczono kartusz herbowy w formie marmurowej, XVIII-wiecznej płyty rodów von Brauchitsch i von Nimptsch.
Dawne założenie dworskie składa się z rezydencji dworskiej, dziedzińca folwarcznego z pojedynczymi zabudowaniami gospodarczymi, a ponadto w skład nieruchomości wchodzą: park, teren dawnego ogrodu warzywnego i łąki.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 5,5634 ha, w tym użytki:
Tereny mieszkaniowe – 0,1228 ha;
Grunty rolne zabudowane – 0,0256 ha, w klasie Br-PsIV;
Pastwiska trwałe – 3,7614 ha, w klasie: PsIV;
Łąki trwałe – 1,4385 ha, w klasie: ŁIII;
Grunty pod rowami – 0,1563 ha, w klasach: W-PsIII, W-PsIV;
Drogi – 0,0588 ha.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątkowe:
1. Budynek mieszkalny – pałac ogrodzony częściowo murem z bramą pow. zabudowy – ok. 542,0 m2,
2. Budynek magazynu na oleje pozostałości po dystrybutorach paliw –
3. Budynek gospodarczy – chlewiki (4 moduły) z drewnianą szopą –
4. Wychowalnia cieląt z 2 rampami, 2 zbiorniki na gnojowicę i fragment betonowej drogi –
5. Studnie (3 szt.) oraz pomieszczenie hydroforni (bez urządzeń) –
6. Szambo –
7. Droga gruntowa, częściowo utwardzona betonowymi płytami –
8. Silosy betonowe okrągłe (3 szt.) –

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strużyna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XVI/28/19 z dnia 31.05.2019 r. r., w/w działki oznaczono jako:
22U/M – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej w ramach istniejącej zabudowy o przeznaczeniu podstawowym terenu: zabudowa usługowa, składy, magazyny, lokale mieszkalne w ramach istniejącej zabudowy; przeznaczenie uzupełniające: dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, parkingi;
32ZPw – teren parku wiejskiego z przeznaczeniem podstawowym: tereny zieleni urządzonej – park wiejski, ogrody, sady; przeznaczenie uzupełniające: ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji;
  8MM – tereny zabudowy mieszanej o przeznaczeniu podstawowym terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa wolnostojąca lub wbudowana; przeznaczenie uzupełniające: dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, parkingi, obiekty związane z obsługą usług, zabudowa gospodarcza, zieleń urządzona;
40KDD – teren dróg publicznych – drogi dojazdowe; przeznaczenie uzupełniające: dystrybucyjne urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń.
Ponadto działki znajdują się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów zabudowy,

Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od Strzelina około 12 km do węzła A4 Brzeg około 20 km , do Wrocławia około 60 km.


Po remoncie i adaptacji dwór może pełnić funkcję: rezydencji prywatnej, gospodarstwa agroturystycznego, stadniny koni wraz z kameralnym pensjonatem, domu pracy twórczej oraz siedzibę firmy.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com