Starowice, gm. Borne Sulinowo, woj. Zachodniopomorskie

Nieruchomość położona w sąsiedztwie gruntów leśnych, w odległości ok. 1200 m od wsi Starowice, w odległości ok. 110 m od rzeki Piława i ok. 1500 m od Zalewów Nadarzyckich. Działka posiada dostęp do nieutwardzonej drogi gruntowej.
Nieruchomość jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego widnieje jako: grunt rolny.
W skład nieruchomości wchodzą:
- łąki trwałe o pow. 0,3100 ha (w tym: ŁVI–0,3100 ha),
- grunty zadrzewione o pow. 0,3700 ha (w tym: Lz/ŁVI– 0,3700 ha),
- nieużytki o pow. 3,2200 ha.
Wielkość działki to 3,9000 ha

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com