Założenie folwarcze Łagów, gm Łagów, woj Lubuskie

W 2014r przystsąpiliśmy do projekty rewitalizacji terenu folwarku w Łagowie, wraz z programem funkcjonalnym działań docelowych, jako ośrodka rekreacyjno- edukacyjnego.

Projekt zakładał wyburzenie budynków oraz dobudowę siliosów.

 

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com