Willa Kantorówny- Katowice Szopienice

 ULICA KANTORÓWNY-

"Droga istniała już w XIX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku następowała integracja Roździenia i Szopienic − powstawało wspólne centrum w rejonie dzisiejszych ul. Lwowskiej, ul. ks. bpa Herberta Bednarza, ul. Józefy Kantorówny[3][4]. W czasach Polski Ludowej droga nosiła nazwę ul. Karola Marksa.
Płaskorzeźba na jednym z budynków przy ul. Józefy Kantorówny
Zabytkowa willa przy ul. J. Kantorówny 20 (róg z ul. L. Zamenfofa)

Przy ul. Józefy Kantorówny znajdują się rózne  kamienice wpisane do rejestru zabytków."

Grudzień 2013r

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com