Pałac Żelmowo, gm. Radowo Małe, woj. zachodniopomorskie

"Wieś Żelmowo położona jest w gminie Radowo Małe w województwie zachodniopomorskim (powiat łobeski) wśród pagórkowatego krajobrazu Wysoczyzny Łobeskiej. Tamtejszy majątek był dawną wsią folwarczną, która przez dwa stulecia pozostawała w rękach jednej z najznakomitszych rodzin pomorskich – Dewitzów. Rezydencję – okazałą budowlę eklektyczną z elementami wystroju secesyjnego – wzniesiono najprawdopodobniej w I połowie XIX wieku, w późniejszych latach dokonywano zaś rozbudowy budynku.

Pałac w Żelmowie stanowi wyjątkowy przykład obiektu, w którym bez zmian zachowany został niezwykle bogaty wystrój wnętrz charakterystyczny dla eklektyzmu końca XIX wieku oraz secesji. W dokumencie Mariusza Raniszewskiego zostaje on znakomicie pokazany i scharakteryzowany, podobnie jak bryła budowli."

W 2009 r. podjedliśmy się prowadzenia prac budowlanych pałacu w Żelmowie.
Pałac po zakończeniu prac ma służyć jako rezydencja prywatna, a w części jako hotel.
Zaczęliśmy od przygotowania projektu budowlanego na remont i renowację konstrukcji i pokrycia dachu oraz od ekspertyz technicznych .
W chwili obecnej to jest od 4 lipca 2011r  przystępujemy do następnego etapu czyli zabezpieczeń ścian piwnic, natępnie remontu dachu.

 

 

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com