Zamek w Głogówku, gm.Głogówek, woj. Opolskie

"Zamek składa się z połączonych ze sobą (od strony północnej) dwóch części – zamku górnego i dolnego; obie posiadają po trzy skrzydła zabudowań, które tworzą plan zbliżony do litery "U". Zabudowania nie są zestawione symetrycznie; cały kompleks zamkowy ma nieregularny układ przestrzenny z otwartym dziedzińcem. W obecnym wyglądzie zamek zawiera cechy architektury zarówno obronnej jak rezydencjonalnej. Obronny charakter poświadczają położenie zamku, zintegrowanie go z obwarowaniami miejskimi, wysunięte poza lico elewacji zewnętrznych wieże i monumentalne przypory. Do cech architektury rezydencjonalnej zamku należą m.in. układ przestrzenny i ukształtowanie elewacji, które są częściowo zdobione dekoracją architektoniczną i rzeźbiarską".

Zamek w Głogówku - w 2005 r.,-przystąpiliśmy do remontu który miał na celu odbudowę i adaptację zamku.
Zamek miał pełnić funkcję dużego ośrodka hotelowo- konferencyjnego.
Pierwszym naszym krokiem było przygotowanie dokumentacji projektu budowlanego na remont dachu skrzydła południowego oraz wschodniego.
Następnym  krokiem było zdobycie potrzebnych pozwoleń Konserwatorski oraz zezwoleń budowlanych.
Kolejnym krokiem było przygotowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej drenażu opaskowego, który w tym wypadku był prowadzony w czterech etapach.
Na dzień dzisiejszy prace budowlane zostały zawieszone z powodu poszukiwań współinwestora.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com