Pałac Dziewin, gm. Ścinawa, woj. Dolnośląskie

Zespół pałacowo-parkowy w Dziewinie pochodzący z połowy XVI w., zlokalizowany jest w pn. części miejscowości. Pałac usytuowany jest w centrum założenia. Do pałacu od pd. przylegają ogrody i park otoczone murem.
Pałac pierwotnie renesansowy w późniejszych latach licznie przebudowywany jest budowlą dwukondygnacyjną, trójskrzydłową na rzucie podkowy otwartej w kierunku północnym. Pałac nakryto dwuspadowymi, wysokimi dachami z renesansowymi szczytami, ozdobionymi sterczynami i wolutami. Elewacje pałacu dekorowane boniowaniem, zwieńczone zostały gzymsem koronującym na konsolach. Detal architektoniczny z piaskowca: obramienia zamkniętych koszowo okien.
W okolicy pałacu zachowało się kilkanaście budynków folwarcznych i parkowych. Od południa znajduje się park angielski powstały na przełomie XVIII / XIX w. Najważniejsze jego elementy to polana widokowa z okrągłym piaskowcowym basenem dookoła niej poprowadzone ścieżki oraz kanał doprowadzający wodę do zlokalizowanego na południowo-zachodnim krańcu oczka wodnego.
Pałac w bardzo złym stanie techniczny do kapitalnego remontu.


Pow. użytkowa to 3 450 m2
Park- działka około 5 ha

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa ; uchwała XLIII/274/2005- oznaczono symbolem
VII-U/1- przeznaczenie podstawowe : tereny usług, handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności na wydzielonych działkach.
VII-ZP/1- tereny zieleni urządzonej.
VII-UK/2- tereny usług kultury i usługi sakralne.
Działka leży w strefie „K” ochrony krajobrazu, strefy „B” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie   „OW” obserwacji archeologicznej.
Obszar zalegania udokumentowanych złóż rudy miedzi.
Nieruchomość położona od Ścinawy ok. 7 km, do Lubina 22 km, do Wrocławia 71 km, do lotniska we Wrocławiu 62 km,

Po remoncie i adaptacji obiekt idealnie nadaje się na: hotel wraz z restauracją, ośrodek SPA, dom seniora lub prywatną klinikę.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com