Zespół pałacowo- folwarczny Dziwiszów, gm. Jeżów Sudecki,

Zespół pałacowo- folwarczny Dziwiszów, gm. Jeżów Sudecki, woj. Dolnośląskie

Pierwotnie dwór z poł. XIV w. renesansowy, w późniejszym czasie  budynek powiększono i przekształcono w barokowy pałac, następnie licznie przebudowywany.
Budynek murowany, z cegły i kamienia, potynkowany, złożony z dwóch skrzydeł, zbudowany na planie litery „L”, trzykondygnacjowy,  nakryty dachami czterospadowymi z lukarnami. Nad skrzydłem południowym czworoboczna wieża.
Pałac otacza park krajobrazowy z połowy XIX w. Do rezydencji przylegają również budynki gospodarcze dawnego folwarku.
W skład nieruchomości wchodzi:
- pałac,  stajnia koni hodowlanych, stajnia koni zarodowych, stajnia koni spacerowych z przejazdem i część mieszkalna, budynek stodoły, obory, chlewu i magazynu uprzęży,  wybieg dla koni 4000m2, park, w parku 3 stawy o pow. 6300m2
- 400m2 mieszkanie w stanie surowym (dawny dom stangreta), położony pomiędzy pałacem a stajniami
Powierzchnie pałacu wraz z budynkami folwarcznymi - 3390 m2
Pow. Działki to 4.4410 ha

Plan zagospodarowania: ZP/UT-RM
ZP- tereny zieleni parkowej
UT- usługi przeznaczenie uzupełniające - zabudowa agroturystyczna, pojedyncze obiekty mieszkalnictwa, obiekty gospodarcze, garaże i parkingi, sady, boiska i place zabaw, zieleń
urządzona, stawy rekreacyjne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
RM- przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej,
przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty usługowe
i administracyjne, pojedyncze obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa
zbiorowego, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gospodarcze,
garaże i parkingi, sady i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urządzona,
pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, urządzenia
i obiekty infrastruktury technicznej.

Obiekt bardzo dobrze skomunikowany do:  Lotnisko Jeżów Sudecki - 3 km, Jelenia Góra - 4 km,
Karpacz - 23 km, Szklarska poręba - 25 km, Park Krajobrazowy Doliny Bobru - 20 km, Wrocław - 105 km, Poznań - 230 km, Warszawa - 455 km, Praga - 170 km, Drezno - 190 km, Berlin - 295 km

Obiekt po remoncie i adaptacji idealnie nadaje się do hodowli koni, na gospodarstwo agroturystyczne, pensjonat oraz rezydencje prywatną.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com