Zamek w Karłowicach, gm. Popielów, woj. Opolskie

Gotycki zamek zbudowany w zakolu rzeki Stobrawy, przed połową XIV w.,  następnie wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany w XVIII/XX w. Zamek murowany z cegły, za wyjątkiem wieży potynkowany, wzniesiony na rzucie trapezu, wokół wewnętrznego dziedzińca. Zespół zamkowy składa się z kilku obiektów, powstałych w różnych okresach, a przez to w różnych stylach architektonicznych:
Barokową kaplicę, wzniesioną w 1715 roku, ulokowaną od północy, założoną na planie prostokąta, orientowaną, z apsydą prezbiterialną i jednoprzestrzenną nawą krytą sklepieniem kolebkowym z lunetami,
Budynek wschodni gospodarczy (dawna słodownia), powstały w XVI wieku, zamykający od wschodu dziedziniec zamkowy, o rzucie zbliżonym do prostokątnego,

Budynek południowy mieszkalny, z drugiej połowy XIX wieku, w rzucie prostokątny, znajdujący się w części południowej założenia zamkowego,

Budynek frontowy mieszkalny, dobudowany w drugiej połowie XVIII wieku od zewnątrz do narożnika południowo-zachodniego, założony na planie litery L,
Dodatkowo budynek spichlerza, budynek młyna z możliwością wykonania elektrowni wodnej.

Powierzchnia zabudowy 1.237,78 m2

Powierzchnia dziedzińca 383,50 m2

Pow. użytkowa- 1.493,18 m2 , w tym:

• - piwnice  338,79 m2

• - parter  581,33 m2

• - piętro 573,06 m2

Kubatura 14.345,00 m3 , w tym:

- wieża  1.433,00 m3

- budynek frontowy mieszkalny  4.550,00 m3

- budynek południowy mieszkalny  2.450,00 m3

- budynek wschodni gospodarczy  2.165,00 m3

- kaplica  3.750,00 m3


Pow. działki: 3,1700 ha

Prace wykonane przy zabytku między innymi:

- Inwentaryzacja budowlana obiektu,
- Kwerenda historyczna oraz badania stratygraficzno – architektoniczne,
- Koncepcja programowo – przestrzenna,
- Koncepcja rewaloryzacji parku oraz układu
  wodnego,
- Ekspertyza techniczna stanu obiektu,
- Badania geologiczne,
- Ekspertyza techniczna zabezpieczenia
  przeciwpożarowego,
- Projekt budowlany remontu Zamku,
-  Projekty wykonawcze remontu Zamku:
  architektura, konstrukcja, instalacje,
- Kosztorysy inwestorskie,
- Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem
  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia
  metodą przewiertu sterowanego pod dnem
  Młynówki Karłowickiej w Karłowicach,
- Audyt energetyczny,
- remont – stabilizacja i szycie ścian
  przypory budynku południowego
  (dotacja 50% powiat opolski),
- Odrestaurowanie XIX wiecznej rzeźby
  św. Jana Nepomucena,


Obiekt bardzo dobrze położony do Brzegu około 20 km, do Opola około 35 km do Wrocławia około 60 km do Lotniska we Wrocławiu około 70 km.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako UO- teren usług publicznych i oświaty oraz ZP teren zieleni parkowej.

Po remoncie i adaptacji obiekt idealnie nadaje się na dom pracy twórczej z małym muzeum, dom weselny, mały hotel wraz z SPA.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com