Założenie zamkowe Swobnica, gm. Banie, woj. Zachodniopomorskie

Zabytkowe założenie zamkowo- parkowe z XIV wieku ( Zamek Joanitów), w którego skład wchodzi trzyskrzydłowy zamek z wieżą i park oraz podzamcze z budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym oraz pozostałościami po dwóch budynkach gospodarczych i wcześniejszej zabudowie.
Zamek zbudowany został przy jeziorze Grodziskim, w sąsiedztwie enklaw leśnych.


Pow. użytkowa zabudowań to około 1750 m2
Pow. działki to 7.2370 ha


Nieruchomość opisana w studium zagospodarowania przestrzennego jako teren w pełnej ochronie archeologiczno- konserwatorskiej ponadto przeznaczenie na cele mieszkaniowe oraz teren rolniczy użytki określone jako Bi, BR- RIVa oraz nieużytki rolne.

Nieruchomość bardzo dobrze położona, świetnie skomunikowana z Szczecinem 61 km, do Berlina 111 km, do lotniska we Wrocławiu 328 km.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com