Pałac Dalborowice, gm. Dziadowa Kłoda, woj. Dolnośląskie

Pałac wybudowany w stylu eklektycznym (z użyciem form neoklasycystycznych, neomanierystycznych i neogotyckich) w czwartej ćwierci XIX wieku. Budynek pałacu o zachowanej w przeważającej części oryginalnej substancji: na planie prostokąta z pięcioma ryzalitami, przybudówką, gankiem arkadowym nakrytym balkonem i z podjazdem; bryła piętrowa, podpiwniczona, nakryta dachami dwuspadowymi; wewnątrz układ pomieszczeń dwu- i półtraktowy w części zachodniej i dwutraktowy w części wschodniej, z amfiladowym układem komunikacyjnym; stolarka drzwiowa ramowo-płycinowa ze szpaletami i supraportami; wewnątrz w wysokiej dawnej sali balowej zachowana jest dekoracja sztukatorska sufitu i fasety; na zewnątrz wystrój elewacji charakteryzują motywy neoklasycystyczne (oprawy architektoniczne ryzalitów) i neomanierystyczne (szczyty) oraz eklektyczna stolarka okienna (pilastry, półkolumny na listwach przymykowych, pseudomaswerki); w piwnicach system konstrukcji sklepień; zachowane są ozdobne kratki kanałów ogrzewania. Budynek pałacowy jest artystycznym dokumentem czasu, w którym powstał i posiada wartość historyczno-artystyczną.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątkowe:
1. Pałac ul. Namysłowska 14 ,pow. zab. – ok. 536,0 m2, pow. uż. – ok. 786,4 m2,
2. Przewody kanalizacyjne z rur żeliwnych i szambo w pałacu– częściowo zlikwidowane, w części zlokalizowane wewnątrz pałacu,
3. Stodoła , pow. zab. – ok. 716,7 m2,
4. Obora-bukaciarnia , pow. zab. – ok. 1141,0 m2,
5. Zbiornik na gnojówkę przy bukaciarni –,
6. Budynek gospodarczo-pracowniczy , pow. zab. – ok. 60,0 m2,
7. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na cokole betonowym
8. Ogrodzenie murowane (i w części zlikwidowany budynek gospodarczy)
9. Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych
10. Budynek gospodarczy przy drodze wew. – brak nr inw.,
11. Sieć wodociągowa zewnętrzna z rur stalowych ocynkowanych i sieć wodociągowa zewnętrzna z rur azbestowo-cementowych – brak nr inw. – nieczynne w/z z realizacją sieci wodociągowej gminnej,
12. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami – nieczynna, nieukończona.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,9287 ha, w tym użytki:
Grunty rolne zabudowane – 2,2191 ha, w klasie Br-PsIV;
Grunty zadrzewione i zakrzewione – 1,6219 ha, w klasie Lzr-PsIV;
Grunty pod rowami – 0,0877 ha, w klasie: W-PsIV;


W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziadowa Kłoda:
RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz leśnych i rybackich;
ZP – teren zieleni parkowej;
ZL – teren lasów;

Nieruchomość położona niedaleko Wrocławia około 50 km, do lotniska we Wrocławiu 65 km, do Warszawy  około 255 km.

Po remoncie i adaptacji obiekt idealnie nadaje się na: pensjonat z ekologicznym gospodarstwem, hotel wraz zapleczem gastronomicznym i ośrodkiem konferencyjnym, oraz rezydencja prywatna.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Plebiscytowa 29/3
40-036 Katowice

tel. 32 206 82 29
kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com