Zespół Dworski Oleszno, gm. Krasocin, woj. Świętokrzyskie

Zwany potocznie pałacem  na wyspie
Pałac w Olesznie z 1840 roku
Nieruchomość jest jedną z niewielu w Polsce położonych na wyspie, otoczoną fosą „ciągle w wodę obfitującą”…

Historia


W XIV wieku Oleszno należało do Chotowskich, herbu Gryf, a od XV w. do Szafrańców. W 1415 roku król Władysław Jagiełło zezwolił Piotrowi Szafrańcowi, podkomorzemu krakowskiemu na lokację miasta na prawie magdeburskim.
W 1540 roku w Olesznie znajdował się zamek i dwór, własność Zofii Szafrańcowej, opisywany w 1627 roku jako „dom wielki na kopcu”.
Od 1721 roku dwór zamieszkali Niemojewscy, którzy dziedziczyli kolejno dwór z majątkiem aż do 1945 roku.
W 1792 roku (3 lata przed ostatnim rozbiorem Polski, kiedy to Oleszno znalazło się w zaborze austriackim) we wsi znajdował się dwór drewniany na murowanych fundamentach.
Obecnie zachowany murowany dwór powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, być może na starszych piwnicach zamku. Nowy dwór, zwany czasem pałacem, otoczony był z trzech stron kanałem („ciągle w wodę bfitującym”), zasilanym lokalnym źródłem, oraz stawem od zachodu. Wokół powstał ogród dworski, od południa otoczony łąkami a od północy stawami.
W latach 1920-1939 dwór został przebudowany i powiększony o przybudówkę od południa - kwadratową w planie piętrową „wieżę”, utrzymując też, a być może reorganizując otoczenie folwarczne i krajobrazowe.
W 1945 przeszedł na własność Skarbu Państwa. W 1950 został urządzono w nim Ośrodek Zdrowia, a w latach 70-tych i 80-tych w skrzydle południowym mieściło się przedszkole i apteka, w przybudówce zaś znajdowały się mieszkania lekarzy.
W 1999 roku wojewoda świętokrzyski przekazał nieruchomość na własność powiatu włoszczowskiego, który sprzedał ją w 2003 roku nowym właścicielom prywatnym.

Opis nieruchomości:


Dawna rezydencja Niemojewskich funkcjonuje obecnie jako zespół pałacowo-parkowy obejmujący pałac i park z układem wodnym o powierzchni 15, 33 ha.
Pałac stoi na wyspie, na niewielkim wzniesieniu.
Obecna forma „wyspy” i reprezentacyjna część parku została ukształtowana przed połową XIX wieku wiążąc ją kompozycyjnie z wcześniej ukształtowanym założeniem barokowym oraz być może z wcześniejszą fosą otaczającą dwór.
Zachowany pałac jest w większości parterowy, na wysokich, sklepionych piwnicach z kamienia i cegły, z piętrowym ryzalitem na osi i piętrową przybudówką na planie kwadratu od strony południowej, sprawiającej wrażenie wieży.
Budynek elewacją frontową z gankiem zwrócony jest na zachód, elewacja wschodnia - ogrodowa otwarta jest w kierunku ogrodu i kościoła parafialnego.
Pałac wzniesiono na fundamentach i piwnicach kamiennych (być może z XV wieku), wyższe kondygnacje zbudowano z cegły.
Obiekt posiada ogromny potencjał inwestycyjny nie tylko w postaci unikatowego dworu z historią sięgającą XV wieku położonego na wyspie, ale również dzięki ogromnej działce otaczającej budynek oraz atrakcyjnej turystycznie okolicy Gór Świętokrzyskich.
Nieruchomość wpisana do Rejestru Zabytków

Media:
prąd, kanalizacja miejska, woda, oraz światłowód.


Dane techniczne:
Powierzchnia użytkowa: 592 m2,
Kubatura: 3100 m3
Powierzchnia działki: 15,3295 ha
(4 działki geodezyjne)

Odległości:
- Kielce 50 km,
- Włoszczowa (Powiat) 12 km,
- Krasocin (Gmina) 9 km,
- Radomsko, zjazd/wjazd na A-1, 55 km,
- Częstochowa 85 km,
- Katowice 130 km,
- Łódź 115 km.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Plebiscytowa 29/3
40-036 Katowice

tel. 32 206 82 29
kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com