Pałac w Ostroszowicach, gmina Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie

Pałac jest ładnie położony, obecnie w stanie ruiny z dużą możliwością adaptacji.
Znajduję się na działce liczącej ok 1 ha

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA- działka znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej- ścisłej, oznaczona symbolem ZL 2.01-tereny lasów,dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: grunty leśne- ruiny pałacu i rotunda;
2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu: należy zachować i konserwować elementy historycznej zabudowy.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Plebiscytowa 29/3
40-036 Katowice

tel. 32 206 82 29
kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com