Zalew z młynem wodnym Fryszerka, gmina Gomunice, woj. Łódzkie

Zabytkowy młyn wodny z końca XIX wieku, usytuowany na dużym rozlewisku z wyspą pośrodku.
Rozlewisko służy jako kąpielisko.
Obiekt o olbrzymich możliwościach adaptacyjnych.

Pow. użytkowa: 240 m2,
Kubatura: 1 600 m3,
Działka-staw: 9 ha.


Po remoncie i adaptacji w młynie może powstać duży ośrodek rekreacyjny, ośrodek hotelowo szkoleniowy, SPA.

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANI- BRAK

W studium- tereny leśne i rekreacyjne z pomnikiem przyrody w cześci strefy obszarów chronionionego krajobrazu.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com