Działka Gwda Wielka, gm. Szczecinek, woj. Zachodniopomorskie

Nieruchomość rolna niezabudowana zlokalizowana w odległości około 9,5 km od siedziby gminy Szczecinek i około 1,5 km od centrum wsi. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolne
i leśne. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową i polną. Teren działki równy, w części lekko pofałdowany, z lekkim spadkiem od środka działki na zewnątrz, kształt prawie regularny. Działka porośnięta samosiewami sosny. Na Lzr - sosna, brzoza, dęby. Nieruchomość leży w obszarze chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".

Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek -  RO- tereny produkcji rolnej. Działka leży w obszarze chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie"

Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi:

0,8900 ha,

w tym użytki rolne: 0,1900 ha.

W skład nieruchomości wchodzą:

- grunty orne:0,1900 ha, (w tym kl: RVI-0,1900 ha)

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 0,7000 ha, (w tym kl: Lzr-RVI-0,7000 ha)

 

NIERUCHOMOŚĆ WCHODZĄCA W SKŁAD ZLIKWIDOWANEGO PGR-----Gosp. Rybackie Koszalin

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Plebiscytowa 29/3
40-036 Katowice

tel. 32 206 82 29
kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com