Zamek Ćmielów, gm Ćmielów, woj. Świętokrzyskie

Zamek Ćmielów został wybudowany w latach 1519-1531 przez Krzysztofa Szydłowskiego.


Na sztucznie usypanej wyspie wzniesiono zamek główny złożony z dwóch budynków wzniesionych na planie prostokątów, połączonych od północy budynkiem kaplicy.


Na zewnątrz stawu zbudowano obronne przedzamcze wraz z wysunietą z końca muru trzykondygnacyjną wieżą bramną.


Górne kondygnacje wieży oprócz walorów obronnych pełniły funkcję mieszkalną oraz reprezentatywną.


W I połowie XVII w. zamek otoczono czworobokiem ziemnej fortyfikacji bastionowej, z której zachowały się trzy bastiony oraz 80% wałów ziemnych.
W 1657roku Szwedzi zdobyli zamek i częściowo go zniszczyli. Ostatecznego zniszczenia zamku dokonano w 1702r.


Od połowy XVIII w. budynki przedzamcza były adaptowane na browar, łaźnie, szpital, oraz fabrykę porcelany.

 


W XX wieku wieża bramna użytkowan była, jako mieszkanie, natomiast w pozostałych budynkach przedzamcza mieściły się pomieszczenia gospodarcze.
W latach 2008-2011r. na zamku były prowadzone roboty porządkowe oraz zabezpieczające, badawcze w celu rozpoczęcia prac adaptacyjnych obiektu na cele turystyczne


Pow. użytkowa -830 m²
Kubatura- 3 850 m³
Park- działka- 11.6677 ha


Działka posiada dostęp do rzeki Krzemienna. Zamek leży w pieknym terenie turystycznym oraz bogatym w ciekawe zabytki takie jak- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 32 km. Niedaleko Opatowa około 16 km, Sandomierza około 35 km, Lublina 85 km

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA- BRAK

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com